Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace a jejich řešení jsou podrobně popsány na stránkách ministerstva vnitra ČR  na www.mvcr.cz a portálu veřejné správy www.portal.gov.cz