Obecní úřad Uzeničky

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název Obecní úřad Uzeničky
2. Důvod a způsob založení Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení)
3. Organizační struktura Popis organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.
5. Případné platby můžete poukázat

26823-291/0100 (CZ43 0100 0268 2300 0000 0291)

6. IČO 00667927
7. DIČ CZ00667927
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
9. Žádosti o informace Informace lze získat osobně na Obecním úřadě, e-mailem nebo poštou, viz Kontaktní spojení
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti je možno osobně doručovat nebo posílat poštou na Obecní úřad, viz Kontaktní spojení
11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
12. Formuláře

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací, hledejte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz a portálu veřejné správy na www.portal.gov.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na:  www.form.cz
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace a jejich řešení jsou podrobně popsány na stránkách ministerstva vnitra ČR  na www.mvcr.cz a portálu veřejné správy www.portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úprav za poskytování informací.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
17. Seznam organizací Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Agendy úřadu:

Finanční úřad

Blatná

Pověřený úřad

Blatná

Stavební úřad

Blatná

Matriční úřad Bělčice

Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí

Blatná