Usnesení zastupitelstva

Není k dispozici ádný záznam.